Публічний договір

Публічний договір

(Оферта)

1. Загальні положення.

 1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) (надалі Договір) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАРЯДНІ МЕРЕЖІ” (надалі – Агент), ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ВЕЛЬЧЕВА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА (надалі – Агент), ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ВЕЛЬЧЕВОЇ КАТЕРИНИ ЮРІЇВНИ (надалі – Агент), ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ РЕВЕРА ІЛОНИ ВІКТОРІВНИ (надалі – Агент) та ECOFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (надалі – Агент), на використання програмного забезпечення у вигляді мобільного додатку “ECOFACTOR Network”, що надає доступ до мережі ECOFACTOR, для укладення угод з заряджання електричних транспортних засобів між Власником зарядної станції та Безпосереднім клієнтом на викладених у цій Оферті умовах.
  1. Відповідно до статей 205, 634, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України та/або законодавства країни, в якій здійснюється акцепт Оферти, в разі прийняття викладених в Оферті умов шляхом оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї Оферти, особа, яка здійснює акцепт Оферти, стає Користувачем мережі ECOFACTOR та Безпосереднім клієнтом Власника зарядної станції для заряджання електричних транспортних засобів,  з яким за допомогою мобільного додатку “ECOFACTOR Network” здійснює укладення угоди про надання послуг з заряджання електричного транспортного засобу (акцепт Оферти є укладенням Договору на умовах, встановлених в Оферті).
 2. Визначення термінів, що застосовуються в Договорі.

2.1. Територіальне розмежування Агента:

–      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАРЯДНІ МЕРЕЖІ” здійснює агентську діяльність за даним договором на території України;

–      ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВЕЛЬЧЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ здійснює агентську діяльність за даним договором на території України;

–      ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВЕЛЬЧЕВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА здійснює агентську діяльність за даним договором на території України;

–      ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РЕВЕРА ІЛОНА ВІКТОРІВНА здійснює агентську діяльність за даним договором на території України;

–  ECOFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ здійснює агентську діяльність за даним договором за межами території України.

2.2. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти та використовує мобільний додаток “ECOFACTOR Network”, є Безпосереднім клієнтом Власника зарядної станції для заряджання електричних транспортних засобів.

2.3. Мобільний додаток “ECOFACTOR Network”  – мобільний додаток, який Користувач може завантажити за посиланням або через онлайн-магазин мобільних додатків “Google Play” та/або “Apple Store” та за допомогою якого Користувач отримує доступ до мережі ECOFACTOR, порядок та інструкція https://efn.ECOFACTOR.ua/about-ECOFACTOR-app#install-app

2.4. Інструкція з використання зарядних станцій для заряджання електричних транспортних засобів – https://charge.ECOFACTOR.ua/instrukcziya-z-vykorystannya-mobilnyh-zaryadnyh-stanczij/

2.5. Сторони (кожна окремо – Сторона) – Користувач та Агент.

2.6. Сайт – веб-сайт, інтернет-портал https://ECOFACTOR.ua, адміністрований Агентом.

2.7. Політика конфіденційності – правила використання інформації з мобільного додатку та недопущення розповсюдження інформації, отриманої під час такого використання, які розміщені на сайті https://ecofactor.eu/terms. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною даного Договору.

2.8. Зарядна станція для заряджання електричних транспортних засобів – технічний прилад, який використовує Користувач для зарядки свого електричного транспортного засобу, здійснюючи послугу з заряджання та оплачуючи її за допомогою мобільного додатку “ECOFACTOR Network” або за допомогою безконтактної або контактної оплати банківською карткою в залежності від технічної можливості встановленої системи оплати на Зарядній станції.

2.9. Власник зарядної станції для заряджання електричних транспортних засобів – суб’єкт господарювання, з яким Агентом укладено агентський договір та який володіє зарядною станцією для заряджання електричних транспортних засобів, яка входить до мережі ECOFACTOR, яку розмістив для провадження своєї господарської діяльності з метою надання послуг Користувачам з заряджання електричних транспортних засобів. Власник зарядної станції встановлює відповідну вартість за послуги заряджання, яка може відрізнятись на кожній окремій станції та здійснює управління такою станцією.

2.10. Мережа ECOFACTOR – є програмне забезпечення, яке об’єднує в собі усі зарядні станції для заряджання електричних транспортних засобів у одну загальну мережу, яка дозволяє здійснювати Власникам зарядних станцій управління зарядними станціями, а Користувачам доступ та оплату з заряджання електричних транспортних засобів, через обрану ними зарядну станцію шляхом використання мобільного додатку “ECOFACTOR Network”.

2.11. Перехідник (адаптор) – окремий пристрій Користувача, який дозволяє приєднати несумісний роз’єм електричного транспортного засобу Користувача до роз’єму відповідної зарядної станції Власника зарядної станції.

 1. Предмет договору.

3.1. Предметом Договору є Агентські послуги, які полягають у наданні доступу до програмного забезпечення у вигляді мобільного додатку “ECOFACTOR Network” для подальшого доступу до мережі ECOFACTOR, що забезпечує можливість Користувача укладення угоди з Власником зарядної станції щодо отримання послуги з заряджання електричного транспортного засобу на зарядній станції відповідного Власника зарядної станції та оплати даної послуги.

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору і акцептом цієї Оферти підтверджує свою безумовну згоду на її дотримання.

3.3. На підставі даного Договору (Оферти) та з використанням мобільного додатку “ECOFACTOR Network” Користувач приймає від Власника зарядної станції умови угоди, за якою останній надає послуги з заряджання електричного транспортного засобу.

 1. Умови доступу.

4.1. Доступ до мережі ECOFACTOR надається Агентом Користувачу протягом строку дії Договору, але в будь-якому випадку, не раніше реєстрації в мобільному додатку “ECOFACTOR Network”, яка здійснюється шляхом створення облікового запису  Користувача з використанням його мобільного номеру при первинній реєстрації Користувача в мобільному додатку “ECOFACTOR Network”, що є фактом укладення даного Договору (акцепт Оферти).

5. Угода Користувача з Власником зарядної станції.

5.1. Приймаючи умови даного публічного Договору (Оферти) Користувач погоджується з укладенням з Власником зарядної станції Угоди про надання послуг з заряджання електричного транспортного засобу на визначених цим розділом умовах.

5.2. За даною Угодою Власник зарядної станції зобов’язується надати Користувачу послуги з заряджання електричного транспортного засобу, а Користувач зобов’язаний сплатити вартість даних послуг через мобільний додаток “ECOFACTOR Network” або контактної чи безконтактної оплати банківською карткою в залежності від технічної можливості встановленої системи оплати на Зарядній станції на умовах, визначених цією Угодою.

 5.3. Користувач в мобільному додатку “ECOFACTOR Network” здійснює поповнення балансу власного облікового запису, здійснює вибір Власника зарядної станції із переліку, зазначеного в мобільному додатку в залежності від бажаної вартості послуг з заряджання та/або місця розташування зарядної станції та здійснює оплату за послуги шляхом списання коштів з балансу або контактної чи безконтактної оплати банківською карткою в залежності від технічної можливості встановленої системи оплати на Зарядній станції.

5.4. Об’єм отриманих послуг встановлюється безпосередньо Користувачем, який визначається у вигляді спожитих кіловат електричної енергії транспортним засобом під час його заряджання.

5.5. Поповнені кошти облікового запису Користувача в мобільному додатку “ECOFACTOR Network” залишаються на балансі Користувача та зберігаються там до подальшої їх використання для здійснення оплати з заряджання електричного транспортного засобу Користувачем.

5.6. Поповнення балансу Користувача здійснюється через відповідну платіжну систему, яка міститься  в мобільному додатку “ECOFACTOR Network”, а також за допомогою Google Pay та Apple Pay.

5.7. Вартість кіловата електричної енергії для заряджання електричного транспортного засобу Користувача встановлюється відповідним Власником зрадної станції на кожній окремій зарядній станції, зазначена вартість та адреса зарядних станцій відображається в мобільному додатку “ECOFACTOR Network”.

5.8. Фактом укладення даної Угоди є здійснення Користувачем поповнення балансу та/або здійснення оплати шляхом списання коштів  через мобільний додаток “ECOFACTOR Network” або за допомогою безконтактної чи контактної оплати банківською карткою на місці Зарядної станції, за надання послуг Власником зарядної станції з заряджання електричного транспортного засобу.

5.9.Надаючи Користувачам можливість здійснення оплати через мобільний додаток “ECOFACTOR Network” або за допомогою безконтактної чи контактної оплати банківською карткою на місці Зарядної станції, Агент діє від імені та за рахунок Власника зрадної станції.

5.10. Угода кожний раз вважається укладеною з моменту оплати Користувачем об’єму бажаних послуг в мобільному додатку  “ECOFACTOR Network” або за допомогою безконтактної чи контактної оплати банківською карткою на місці Зарядної станції, з заряджання електричного транспортного засобу на обраній зарядній станції та вважається виконаною після закінчення заряджання такого електричного транспортного засобу.

5.11. У разі використання Користувачем власного Перехідника (адаптору) для заряджання електричного транспортного засобу на відповідній зарядній станції Власника, що в результаті такого використання призвело до пошкодження  зарядної станції для заряджання електричного транспортного засобу, Користувач несе повну відповідальність за таке пошкодження, в тому числі, але не виключно, відшкодовує на вимогу Власника зарядної станції вартість додаткових запчастин та ремонту пошкодженої зарядної станції, вартість демонтажу/монтажу зарядної станції, а в разі якщо зарядна станція не підлягає ремонту, відшкодовує повну вартість такої зарядної станції та/або будь яку матеріальну шкоду завдану Власнику зарядної станції або третім особам в повному обсязі та додатково понесені ними витрати.

5.12. Претензії з приводу отримання послуг з заряджання електричного транспортного засобу Користувач пред’являє безпосередньо Власнику зарядної станції. Агент не несе відповідальності за надані послуги з заряджання електричних транспортних засобів чи за будь-які збитки завдані такими послугами перед Користувачем або будь-якими третіми особами.

 1. Правила повернення невикористаних балансових або помилково сплачених коштів

6.1. Кошти, які зараховані на баланс Користувача в мобільному додатку “ECOFACTOR Network” можуть бути використані виключно для заряджання електричного транспортного засобу Користувачем у мережі ECOFACTOR, повернення внесених балансових коштів Користувача або помилково сплачених коштів за допомогою банківської карти на місці Зарядної станції, здійснюється в порядку, визначеним цим розділом.

6.2. Повернення Користувачу невикористаних внесених балансових коштів здійснюється виключно в безготівковій формі та виключно на той самий банківський рахунок (за тими самими банківськими реквізитами), з якого Користувач здійснив списання коштів для поповнення балансу або оплату.

6.3. Користувач, який бажає повернути невикористані балансові кошти з власного облікового запису або помилково сплачені кошти, повинен надати Агенту письмово або на електронну адресу ___________:

 • власноручно написану заяву в довільній формі, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові; податковий номер; номер та дані паспорта; номер телефону. який зареєстрований в обліковому записі мобільного додатку “ECOFACTOR Network”; довідка з банку про відкриття рахунку на ім’я Користувача, з якого здійснювалась оплата або поповнення балансу облікового запису; банківський документ, який підтверджує списання коштів з банківського рахунку Користувача.
  • у випадку направлення вищезазначених документів на електронну адресу Агента такі документи повинні бути підписані електронним цифровим підписом Користувача, в іншому випадку такі документи до розгляду прийматися не будуть.
  • заява Користувача розглядається Агентом до 30 банківських днів з моменту надання всіх необхідних документів Агенту, Агент може запросити надання Користувачем додаткових документів на підтвердження операції та особи яка її здійснила, за результатами розгляду заяви Агент здійснює повернення коштів, які не були використані Користувачем.

6.4. Поверненню підлягають кошти виключно ті, які були зараховані на баланс облікового запису Користувача мобільного додатку “ECOFACTOR Network” або якими була здійснена оплата на зарядній станції, однак, не зважаючи на таку оплату або поповнення балансу Користувачем не було здійснено (отримано послугу) заряджання транспортного засобу за рахунок цих коштів. У випадку оплати отриманої послуги з заряджання транспортного засобу або використання балансових коштів через мобільний додаток “ECOFACTOR Network”, такі кошти поверненню не підлягають.

 • У випадку, якщо з заявою про повернення коштів звернулась особа, яка не здійснювала поповнення балансу облікового запису або оплату на зарядній станції, та/або не є Користувачем,  така заява не приймається до розгляду Агентом.
 1. Використання об’єктів права інтелектуальної власності.

7.1. Мобільний додаток “ECOFACTOR Network” (надалі “ECOFACTOR Network”) являє собою онлайн програмний продукт (SaaS), до складу якого входить зображення, текстові матеріали та інші об’єкти авторських і / або суміжних прав, а так само об’єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад “ECOFACTOR Network” або є його додатковими компонентами чи матеріалами, також чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (надалі – Об’єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами у сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Агенту на виключному праві.

7.2. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, адаптувати, модифікувати, перекладати, реверсувати, компілювати, декомпілювати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати “ECOFACTOR Network”, в тому числі їх окремі частини чи окремі складові у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об’єктів права інтелектуальної власності.

7.3. Агент надає Користувачеві право використання Об’єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (не виключною) ліцензії на території всіх країн світу способами, зазначеними в цій Оферті, виключно з метою отримання Користувачем доступу до мережі ECOFACTOR через мобільний додаток “ECOFACTOR Network” за цим Договором.

7.4. Програмне забезпечення, яке є складовою “ECOFACTOR Network”, може автоматично завантажувати та встановлювати оновлення, призначені для покращення, вдосконалення та подальшого розвитку “ECOFACTOR Network” і може мати форму програм-коректорів помилок, розширених функцій, нових програмних модулів чи повністю нових версій. Користувач, приймаючи цю Оферту погоджується отримувати такі оновлення.

 1. Ліцензійні Умови.

8.1. Відповідно до ст.ст. 205, 634, 638-642, 1107-1110 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених Ліцензійних умов, особа, яка шляхом завантаження та/або встановлення або іншого початку використання та/ або здійснення поповнення балансу Користувача “ECOFACTOR Network” будь-яким іншим способом, стає Ліцензіатом (акцепт умов рівнозначний укладанню Ліцензійного договору) та отримує право на використання відповідного завантаженого (встановленого) мобільного додатку “ECOFACTOR Network” (надалі – Програмного продукту), як об’єкта права інтелектуальної власності.

8.2. Агент (Ліцензіар) передає, а Користувач (Ліцензіат) приймає просту (невиключну) ліцензію на  мережу ECOFACTOR  та мобільний додаток “ECOFACTOR Network”, яким Ліцензіат користується протягом строку дії цього Договору на визначених Ліцензіаром умовах, без права передачі його третім особам (надалі – Ліцензія).

8.3. Дія наданої Ліцензії безпосередньо пов’язана із використанням Ліцензіатом “ECOFACTOR Network” відповідно до Публічного договору (оферти). У випадку припинення використання “ECOFACTOR Network”, Ліцензіат втрачає право на використання Програмного продукту, а дія цього Ліцензійного договору вважається припиненою. Строк дії Ліцензії встановлюється на строк дії протягом якого Ліцензіатом використовується “ECOFACTOR Network”.

8.4. Право, яке передається за цієї Ліцензією, поширюється в межах території усього світу.

8.5. Умови цієї Ліцензії поширюються також на оновлення, доповнення, додаткові компоненти Програмних продуктів, що забезпечують їх функціонування. Ліцензіар зобов’язується здійснювати оновлення, доповнення, доопрацювання Програмного продукту з метою повноцінного їх функціонування задля забезпечення можливості Ліцензіата користуватися Послугами “ECOFACTOR Network”.

8.6. Сторони погодили, що ця Ліцензія на використання Програмного продукту надається Ліцензіаром Ліцензіату виключно з метою забезпечення можливості Ліцензіата скористатися послугами Ліцензіара, що надаються згідно з умовами Договору (Оферти) про надання Доступу до “ECOFACTOR Network”.

8.7. Доступ до мобільного додатку “ECOFACTOR Network” за цією Ліцензією надається Ліцензіаром шляхом встановлення мобільного додатку “ECOFACTOR Network” на пристрій Ліцензіата.

8.8. Ліцензіат не має права надавати Програмний продукт в оренду, лізинг, інше використання або комерційний прокат третім особам.

8.9. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цієї Ліцензії, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та умовами Публічного договору (оферти).

8.10. Ліцензіат має право використовувати Програмний продукт виключно у відповідності до їх функціональних призначень та умов цієї Ліцензії.

8.11. Ліцензіат зобов’язаний:

8.11.1. повідомити Ліцензіара про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності на Програмний продукт;

8.11.2. не здійснювати зміни, не модифікувати та не вдосконалювати Програмний продукт;

8.11.3 не використовувати Програмний продукт у спосіб, що не передбачений їх функціональним призначенням;

8.11.4. не використовувати код Програмний продукт та не передавати його будь-яким третім особам з метою створення або розповсюдження чи передачі в будь-якій іншій формі широкому колу осіб ідентичних Програмному продукту;

8.11.5. не робити несанкціоновані копії Програмного продукту на будь-які носії для зберігання інформації в електронному вигляді та шляхом викладення в мережу Інтернет;

8.11.6. не декомпілювати, не реверсувати, не демонтувати або в інший спосіб не намагатися отримувати код Програмного продукту;

8.12. Ліцензіар має право:

8.12.1. Вносити зміни та вдосконалення до Програмного продукту;

8.12.2. Припинити цю Ліцензію в односторонньому порядку, якщо Ліцензіат не виконує умови і положення цієї Ліцензії або Публічного договору (Оферти).

8.13. Ліцензіар гарантує, що використання Програмного продукту відповідно до цієї Ліцензії не порушує права на інтелектуальну власність будь-яких третіх осіб відповідно до законодавства про авторські права, торговельні знаки та/або комерційну таємницю будь-якої держави, що підписали Бернську конвенцію про захист творів літератури і мистецтва.

8.14. Ліцензіар не надає гарантій щодо Програмного продукту у випадку порушення передбачених у Ліцензії умов їх використання.

8.15. Програмний продукт надається за принципом “такий, як є”. Ліцензіар не несе ніякої відповідальності за те, що Програмний продукт не відповідає очікуванням і уявленням Ліцензіата, не містить помилок, а також за прямі або непрямі наслідки використання у роботі або неможливості використання у роботі Програмного продукту.

 1. Строк дії і зміна умов Оферти.

9.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за посиланням –  https://ecofactor.eu/terms  і діє до моменту відкликання Оферти Агентом. Оферта складена та викладена на українській та англійській мовах, тексти яких є автентичними.

9.2. Агент залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Агентом змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним в пункті 9.1 Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

9.3. Акцепт Оферти Користувача діє протягом строку користування Користувачем мобільним додатком “ECOFACTOR Network”, але у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором та Угодою, визначеною розділом 5 цього Договору.

10. Дія непереборної сили (форс-мажор).

 1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежного виконання обов’язків за Договором, якщо це з’явилося наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), наприклад: стихійні лиха, військові дії, страйки, масові безлади та хвилювання, дії органів державної влади, що роблять неможливим виконання Договору, будь-яких інших обставин поза розумним контролем сторін, що перешкоджають виконанню Договору за умови безпосереднього впливу таких обставин на неможливість виконання зобов’язань (обґрунтований причинно-наслідковий зв’язок).
 2. Відомості про конфіденційність, гарантії та персональні дані.

11.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Агентом, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони.

11.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Агенту, що:

11.2.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації в якості Користувача в мобільному додатку “ECOFACTOR Network” або при здійснення платежу.

11.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Договору (Оферти), б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

11.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

11.3. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій не уповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій.

11.4. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

11.5. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

 1. Відповідальність, обмеження відповідальності та порядок вирішення спорів.

12.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

12.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним під час використання “ECOFACTOR Network” та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

12.3. Всі спори та розбіжності, пов’язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

12.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцезнаходженням Агента.

12.5. Агент, його представники, директори та працівники не несуть відповідальності за будь-які збитки або шкоду, яких Користувач може зазнати в результаті використання мобільного додатку “ECOFACTOR Network” або покладаючись на послугу, отриману за допомогою мобільного додатку “ECOFACTOR Network”, включаючи, але не обмежуючись цим:

– будь-яку пряму або непряму майнову шкоду або грошові втрати;

– упущену вигоду;

– втрату бізнесу, контрактів, контактів, ділової репутації, репутації та будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок переривання бізнесу;

–  втрата або неточність даних;

–  будь-який інший вид збитків або шкоди.

12.6. Агент не несе відповідальності за дії або бездіяльність Власника зарядної станції і не несе відповідальності за збитки, завдані Власником зарядної станції Користувачу та/або його майну, зокрема, але невиключно, під час використання зарядної станції, якою володіє Власник зарядної станції.

13. Санкційні застереження.

13.1. Сторони засвідчують та гарантують одна одній наступне:

– вони не є юридичними особами, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства російської федерації (держави-агресора);

– серед їх кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, немає громадян російської федерації або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства російської федерації;

– вони не здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. № 2108-ІХ, а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;

– вони не здійснюють та не здійснювали передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора;

– вони не здійснюють та не здійснювали підтримку рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації;

– вони не сприяють здійсненню збройної агресії проти України та вони визнають поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України;

– вони не підтримують ділові відносини з державою-агресором, не здійснюють реалізацію товарів та/або послуг на тимчасово окупованих територіях та/або представникам держави-агресору та/або не здійснюють іншу підтримку господарської діяльності держави-агресора;

– вони не здійснюють господарську діяльність з компаніями, в яких кінцевим бенефіціарним власником та/або акціонером та/або особою, яка приймає ключові рішення, є PEP (Politically exposed persons) держави-агресора та/або особа до якої застосовані українські чи міжнародні санкції;

– вони не мають філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо, які розташовані та/або здійснюють господарську діяльність на території держави-агресора;

13.2. У разі порушення Стороною вищевказаних гарантій, інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом надання Стороні (яка порушила гарантії) письмове повідомлення про розірвання Договору за 5 робочих днів до дати розірвання. Сторона, яка не дотрималась вищевказаний гарантій, зобов’язується в повному обсязі відшкодувати іншій Стороні завдані збитки.

14. Реквізити.

АГЕНТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗАРЯДНІ МЕРЕЖІ” Код ЄДРПОУ 42524054 ІПН: 425240515547 Місцезнаходження та поштова адреса: 65003, м. Одеса, вул Отамана Головатого, буд. 113 Банківські реквізити: п/р UA 44 320478 0000026005924893055 в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку (МФО) 320478. Тел. (067) 5572308 E-mail: zmerezhi@gmail.com Директор              Сергій ВЕЛЬЧЕВ                     АГЕНТ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВЕЛЬЧЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ РНОКПП 3137520833 Місцезнаходження та поштова адреса: 65058, Одеська область, Одеський район, м. Одеса, вул. Армійська, буд. 12/2, кв.14АГЕНТ ECOFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAX ID 8792738397        KRS 0000962167        VAT PL: 33 1240 6478 1111 0011 1375 7993        VAT EU: PL8792738397        Adress:        Składowa 30, 41-500        Chorzów, Poland        Account owner:        ECOFACTOR SPÓŁKA Z O O.        Owner address:        UL. SKŁADOWA 30, 41-500 CHORZÓW        33 1240 6478 1111 0011 1375 7993 PLN        61 1240 6478 1787 0011 1763 5699 USD        38 1240 6478 1978 0011 1763 5875 EUR E-mail: info@ecofactor.eu Director Sergii VELCHEV   АГЕНТ ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВЕЛЬЧЕВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА РНОКПП 3122821268 Місцезнаходження та поштова адреса: 65070, Одеська область, Одеський район, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 22б, кв. 16 Банківські реквізити: п/р UA 793220010000026008330070871 в АБ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 Тел. (067) 5572308 E-mail: sergey.velchev@ecofactor.eu Катерина ВЕЛЬЧЕВА  

Банківські реквізити:

 

Тел. (067) 5572308

E-mail: sergey.velchev@ecofactor.eu

Сергій ВЕЛЬЧЕВ

АГЕНТ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РЕВЕРА ІЛОНА ВІКТОРІВНА

РНОКПП 2761810269

Місцезнаходження та поштова адреса:

65114, Одеська область, Одеський район, м. Одеса, вул. Ак. Корольова, буд. 30, кв. 9

Банківські реквізити:

п/р UA 453282090000026003010007640

в АБ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001

Тел. (063) 8886438

E-mail: